Test

PHỤ KIỆN

a

Liên hệ

Thanh

Liên hệ

Thanh

Liên hệ

Thanh

Liên hệ

Thanh

Liên hệ

Thanh

Liên hệ

Honda

Liên hệ

Test

Liên hệ

Liên hệ

Máy Ép Chậm TAPUHO TS30

Liên hệ5,300,000 ₫

Máy Ép Chậm TAPUHO TS30

Liên hệ5,300,000 ₫

Máy Ép Chậm TAPUHO TS30

Liên hệ5,300,000 ₫

Máy Ép Chậm TAPUHO TS30

Liên hệ5,300,000 ₫

123

Liên hệ

Lồng Hấp

150,000 ₫200,000 ₫

Cối

750,000 ₫1,100,000 ₫

Cối

750,000 ₫1,100,000 ₫

Khay Hấp (có lỗ)

250,000 ₫300,000 ₫

Khay Hấp (có lỗ)

250,000 ₫300,000 ₫

Lồng Quay

250,000 ₫300,000 ₫

Lồng Quay

250,000 ₫300,000 ₫

Dụng Cụ Quay Xiên Gà

200,000 ₫300,000 ₫

Khay Nước Sạch

200,000 ₫300,000 ₫

Khoang Ép

300,000 ₫400,000 ₫

Trục Ép

400,000 ₫800,000 ₫

Động Cơ Đồng

550,000 ₫620,000 ₫

Lưới Ép Làm Kem

250,000 ₫350,000 ₫

Dụng Cụ Lấy Khay

100,000 ₫120,000 ₫

Dụng Cụ Lấy Khay

100,000 ₫120,000 ₫

Nắp Phụ

50,000 ₫70,000 ₫

Mâm Nhiệt

150,000 ₫200,000 ₫

Khay Nước Thải

200,000 ₫300,000 ₫

Động Cơ Đồng

550,000 ₫620,000 ₫

Động Cơ Đồng

550,000 ₫620,000 ₫

Động Cơ

800,000 ₫1,000,000 ₫