Test

Máy Làm Sữa Hạt Tapuho T01

Máy Làm Sữa Hạt Tapuho T01

Thanh nhồi

100,000 ₫

Bộ Dây Thân Cối

100,000 ₫

Cảm Biến Nhiệt

50,000 ₫

Mạch Nguồn

300,000 ₫

Rơ Le Nhiệt

150,000 ₫

Mạch Điều Khiển

350,000 ₫

Bộ Dây Đáy Cối

100,000 ₫

Cối

750,000 ₫1,100,000 ₫

Nắp (cả bộ nắp phụ + nắp chính)

250,000 ₫300,000 ₫

Lồng Hấp

150,000 ₫200,000 ₫

Cối (chỉ phần thủy tinh)

400,000 ₫800,000 ₫

Bộ Trục Xay Lưỡi Dao

280,000 ₫350,000 ₫

Động Cơ Đồng

550,000 ₫620,000 ₫

Lưỡi Dao (chỉ phần lưỡi dao, không có trục)

120,000 ₫170,000 ₫

Mâm Nhiệt

150,000 ₫200,000 ₫

Nắp Phụ

50,000 ₫70,000 ₫