Test

Nồi chiên hơi nước Tapuho TSF16

Nồi chiên hơi nước Tapuho TSF16

Lồng Quay

250,000 ₫300,000 ₫

Khay Nước Sạch

200,000 ₫300,000 ₫

Dụng Cụ Quay Xiên Gà

200,000 ₫300,000 ₫

Dụng Cụ Lấy Lồng Quay

100,000 ₫150,000 ₫

Dụng Cụ Lấy Khay

100,000 ₫120,000 ₫

Khay Nước Thải

200,000 ₫300,000 ₫

Khay Hấp (có lỗ)

250,000 ₫300,000 ₫

Khay Nướng (không lỗ)

250,000 ₫300,000 ₫